T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O firmie
Misja
Obszar działania
O chmurze
Misja

Dostarczać urządzenia zdalnego nadzoru stanu technicznego obiektów (serwerowni, chłodni, przepompowni, ...)  śledzące wskazania czujników mierzących wybrane parametry pracy obiektu, alarmujące przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz wysyłające wyniki pomiarów oraz historię alarmów  na portal internetowy.

Udostępniać system przechowywania i prezentacji wyników pomiarów i historii alarmów za pośrednictwem przeglądarki internetowej i telefonu komórkowego. System nie korzysta z zasobów IT użytkownika, nie wymaga instalowania na komputerach użytkownika dodatkowego oprogramowania.

Dostarczać sprzęt do zbierania i zdalnego bezprzewodowego przesyłania danych z urządzeń pomiarowych na stanowisko przetwarzania. Sprzęt przystosowany jest do współpracy z handlowymi urządzeniami pomiarowymi. 

Współpraca z firmami wdrażającymi systemy sterowania przez udostępniane Internetowej Platformy Telemetrycznej do obsługi instalacji korzystających z własnych terminali.