T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
Funkcje i korzyści
Cechy szczególne
Funkcje i korzyści

Automatyczne tworzenie zleceń serwisowych

System kontroluje stan wybranych parametrów pracy obiektu i w momencie przekroczenia progu alarmowego otwiera zlecenie serwisowe i wysyła SMS alarmowy na wskazane numery telefonów.

Przekazywanie zleceń zgłoszonych przez klienta

Treść SMSa przysłanego przez klienta jest automatycznie przekazywana  na wskazane numery telefonów.

Rejestracja zleceń 

Wysyłane zlecenia są rejestrowane w systemie i udostępniane przez przegladarkę osobom uprawnionym.

Dokumentowanie  czasów reakcji i naprawy

Dla każdego zlecenia zbierana są informacje: czasy reakcji, naprawy i zamknięcia, dane osoby wykonującej operację, wprowadzone notatki.

Ocena „gwarancyjności”

Systemem może rejestrować (i alarmować) także stan parametrów środowiska mających wpływ na  działanie obiektu, decydujących czy awaria jest objęta gwarancją.