T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O firmie
Misja
Obszar działania
O chmurze
O chmurze

Nasze produkty i usługi działają zgodnie z ideą  "chmury obliczeniowej", polegającej na dostarczaniu klientom usług dostępnych na platformach internetowych. Użytkownik po zalogowaniu się do systemu uzyskuje dostęp do swoich danych, z możliwością konfigurowania swoich zasobów.  Takie rozwiązanie eliminuje koszty zakupu licencji  na oprogramowanie,  instalacji oraz administracji i serwisu systemu. Płaci jedynie za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z dostępu do usług opartych na platformach internetowych.

W tym modelu  klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostęp do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi.