T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O firmie
Misja
Obszar działania
O chmurze
Obszar działania

Opierając się na idei chmury tworzymy konkretne rozwiązania techniczne. Obejmują one sprzęt w tym głownie terminale do zdalnego przesyłania danych oraz aplikacje internetowe dostępne na platformie iTELEMETRIA .

Elementy techniczne tworzą "klocki", z których składane są konkretne systemy przystosowane do potrzeb klientów. W tym zakresie firma Telium stwarza nowe standardy oparte na modułowym tworzeniu systemów co pozwala na sprawne przystosowanie rozwiązania do wymagań klientów oraz daje dużą elastyczność w tworzeniu nowych usług opartych na chmurze obliczeniowej