T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O systemie
Jak to działa
Adresaci systemu
Urządzenia i Usługa
Obsługa
Funkcje alarmowe
Inne funkcje
Zalety
TELEMETRIA ALARMOWA


 

Awarie się zdarzają ale ich skutki można ograniczać, najważniejsze jest wczesne wykrywanie zagrożeń i szybkie, bezpośrednie powiadamianie.

 

Zainstalowany na obiekcie Terminal GSM monitoruje wskazania czujników pomiarowych, w razie przekroczenia poziomów dopuszczaknych inicjuje akcje alarmowe. Wyniki pomiarów i historię alarmów przekazuje bezpośrednio na serwer internetowy.