T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O firmie
Misja
Obszar działania
O chmurze
O firmie

Zespół Telium to grupa inżynierów wykorzystująca najnowsze dostępne technologie informatyczne w opracowywanych projektach. Droga "od pomysłu do przemysłu" pokonywana jest w całości w ramach działań firmowych. Doświadczenia pracy na uczelniach, współpracy z ośrodkami naukowymi  pozwalają na odważne pomysły a znajomość technologii pozwala na skuteczne wdrożenia. Kadra kierownicza opierając się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu biznesowym zapewnia stabilność firmy, młodzi inżynierowie dynamikę jej rozwoju.

O możliwościach naszego zespołu może świadczyć ścisła współpraca z Polską Akademią Nauk w zakresie wspólnych projektów oraz udostępniania wiedzy i rozwiązań wspomagających tworzenie nowych systemów związanych z monitorowaniem stanu konstrukcji i oceną jej żywotności. W obszarze tych prac wnoszona jest wiedza i doświadczenie TELIUM  związane z monitorowaniem pracy obiektów i  bezprzewodowym przesyłaniem danych z działających bozobsługowo instalacji pomiarowych.