T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O systemie
Jak to działa
Adresaci systemu
Urządzenia i Usługa
Obsługa
Funkcje alarmowe
Inne funkcje
Zalety
Adresaci systemu

Użytkownicy
W branży spożywczej, w farmacji czy bankach tkanek przepisy wymagają dokumentowania zmienności  temperatury produktów a przekroczenie wartości dopuszczalnych może powodować poważne starty. System zapewnia automatyczne dokumentowanie zmian temperatury, dostęp do  wyników pomiarów za pośrednictwem przeglądarki a zwłaszcza możliwość alarmowania o zbliżającej awarii.

Integratorzy
Przy projektowaniu nowych obiektów brane są także pod uwagę sposoby monitorowania działania instalacji. Zaawansowane system sterowania oferują własne rozwiązania będące zwykle kosztowną opcja oferty. Projektując kompleksowo złożony obiekt, na którym działają równolegle różne instalacje można sporo zaoszczędzić projektując niezależny system monitorowania. 
 

 

Służby utrzymania ruchu
Firmy serwisowe, odpowiedzialne za utrzymanie ruchu obiektów rozrzuconych po całym kraju, są zobowiązane do zapewnienie krótkich czasów reakcji.  Dzięki systemowi serwis otrzyma powiadomienia automatycznie, natychmiast po wystąpieniu zagrożenia, wcześniej niż zgłosi problem ich klient. System może także kontrolować (rejestrować) czy spełnione są warunki pracy instalacji jakie powinien zapewnić klient, zwłaszcza w okresie gwarancyjnym.   

Producenci urządzeń (chłodniczych...)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami systemu HACCP każdy kto prowadzi obrót żywnością np. sklepy spożywcze, hurtownie spożywcze powinien dokumentować zmiany temperatury w urządzeniach chłodniczych. Oferujemy współpracę dąjącą  możliwość zaoferowania klientom urządzeń chłodniczych "HACCP READY" - gotowych do pracy w układzie automatycznego, scentralizowanego monitorowania temperatury. Urządzenia chłodnicze, minimalnie zmodyfikowane w stosunku do aktualnych standardów mogą być  „widoczne” w systemie monitorowania od razu po włączeniu zasilania. Takie rozwiązanie znacznie obniża użytkownikom koszty  wdrażanie monitoringu wymaganego przez system HACCP.