T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O systemie
Jak to działa
Adresaci systemu
Urządzenia i Usługa
Obsługa
Funkcje alarmowe
Inne funkcje
Zalety
Inne funkcje

 

Archiwizacja wyników

System rejestruje przebieg zmian wartości mierzonych parametrów i udostępnia wyniki w Internecie. Wstępnie wyniki pomiarów wstępnie gromadzone są w pamięci wewnętrznej urządzenia. Częstotliwość próbkowania sygnałów podobnie jak odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi transmisjami zebranych w urządzeniu danych konfigurowane są za pośrednictwem przegladarki.

Wynik ostatniego pomiaru można odczytać bezpośrednio z pamięci urządzenia, poprzez telefon komórkowy. Wyniki wszystkich  pomiarów dostępne są Internecie w postaci tabeli, z możliwością eksportu do excela lub w postaci wykresów.

Lokalizacja obiektu

System kontroluje aktualną lokalizację Terminala GSM i może alarmować o jej zmianie. Kontrola lokalizacji dokonywana jest na podstawie informacji o stacjach BTS, w których zasięgu znajduje się terminal.