T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O systemie
Jak to działa
Adresaci systemu
Urządzenia i Usługa
Obsługa
Funkcje alarmowe
Inne funkcje
Zalety
Zalety

Mobilny dostęp

System działa na serwerze producenta,  nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na komputerach użytkownika. Z dowolnego miejsca, z dowolnego komputera, za pośrednictwem przeglądarki można sprawdzić stan obiektu, przejrzeć wyniki lub dokonać korekt konfiguracji.

Za pośrednictwem telefonu komórkowego można przyjąć i potwierdzić przyjęcie alarmu,  dowiedzieć się kto potwierdził przyjęcie alarmu a także, że sygnał wrócił do normy. Przez telefon można także otrzymać SMS z aktualnymi wynikami pomiarów.

Łatwość instalacji i obsługi

Terminal GSM dostarczany jest w stanie aktywnym, wraz z nim dostarczany jest login i hasło użytkownika. Natychmiast po podłączeniu czujnika pomiarowego wyniki pojawiają się na witrynie użytkownika. Wystarczy wpisać w witrynie wartości progów alarmowych oraz numery telefonów alarmowych aby Terminal wysyłał także komunikaty alarmowe.

Niski koszt

System działa „w chmurze” co eliminuje konieczność zakupu licencji na program a także zakupu komputera a przede wszystkim administrowania programem. Kosztem dla użytkownika jest zakup Terminala GSM i czujników pomiarowych oraz abonament za korzystanie z systemu.

Terminal może obsłużyć wiele czujników a czujniki mogą należeć do różnych instalacji, dzięki temu koszt Terminala  rozkłada się na różne instalacje.