T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O systemie
Jak to działa
Adresaci systemu
Urządzenia i Usługa
Obsługa
Funkcje alarmowe
Inne funkcje
Zalety
Obsługa

 

Instalacja systemu

 Instalacja systemu sprowadza się do umieszczenia na obiekcie Terminala GSM  i podłączenia do niego  czujników pomiarowych. Terminal GSM dostarczany jest w stanie aktywnym i wstępnie skonfigurowanym. natychmiast po podłączeniu czujników rozpoczyna pomiary i wysyłanie wyników na serwer. Wraz z terminalem dostarczany jest login i hasło dostepu do indywidualnej witryny internetowej, użytkownik może natychmiast, przez przegladarkę obejrzeć wyniki a także samodzielnie ustawić progi alarmowe czy inne parametry konfiguracyjne.

Administracja i uprawnienia

 System jest nadzorowany i administrowany przez producenta. Użytkownik otrzymuje prawo dostępu do gromadzonych w systemie informacji. Uprawnienie Bierne  daje tylko możliwość przeglądania informacji a uprawnienie Czynne umożliwia edycję parametrów konfiguracji jak: nazwy sygnałów, progi alarmowe, numery alarmowe, liczbę i odstępy powiadomień powtórnych a także częstotliwość próbkowania sygnałów i transmisji danych na serwer.