T E L I U M
SYSTEMY TELEMETRYCZNE
O systemie
Jak to działa
Adresaci systemu
Urządzenia i Usługa
Obsługa
Funkcje alarmowe
Inne funkcje
Zalety
Funkcje alarmowe

 

Skuteczne alarmowanie o zagrożeniach

Alarmy SMS informujące o przekroczeniu progu alarmowego wysyłane są bezpośrednio z  urządzenia monitorującego, bez pośrednictwa platformy internetowej. Alarmy mogą być wysyłane do dowolnej liczby osób. Urządzenie, po otrzymaniu potwierdzenia przez osobę powiadomioną rozsyła informacje o tym do wszystkich powiadamianych. Urządzenie informuje wszystkich powiadamianych o powrocie sygnału do normy.

W przypadku braku potwierdzenia alarmu urządzenie wysyła powiadomienia powtórne. Czas pomiędzy powiadomieniami i liczba powtórzeń są programowane. Po wyczerpaniu serii powiadomień uruchamiana jest eskalacja, powiadamianie innej grupy osób.

Tworzenie listy osób powiadamianych, czas pomiędym kolejnymi alarmami, liczba powtórzeń są programowane przez Internet.
 

 

 Historia alarmu

O każdej akcji alarmowej przechowywane są informacje:

-  data i godzina pierwszego i kolejnych powiadomień
-  czas reakcji – jaki upłynął do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
-  godzina i dane osoby, która potwierdziła przyjęcie alarmu
-  czas powrotu do normy – od zgłoszenia alarmu do chwili powrotu sygnału  do normy
-  data i dane osoby kwitujacej (zamykającej) alarm
-  data i treść notatki wpisanej przez osoby uprawnione.