CaseStudy dla iTelemetrii

Nadzór nad urządzeniami i procesami laboratoryjnymi przy pomocy systemu iTelemetria

Wprowadzenie

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój badań biotechnologicznych. Badania te są zwykle bardzo złożone i wymagają ciągłej kontroli pracy urządzeń i procesów oraz ciągłego gromadzenia różnych danych pomiarowych. Rozwój technologii internetowych i bezprzewodowego przesyłu danych spowodował, że wymaganiom takim można w dużej mierze sprostać. Jeden z naszych klientów, Międzynarodowy Instytut Biotechnologiczny, poszukiwał systemu wspomagającego w monitorowaniu badań w okresie całodobowym.

Potrzeby Klienta jako wyzwanie dla systemu

Trudność w przygotowaniu systemu polegała na bardzo szerokiej gamie potrzeb Klienta. Po rozmowach z pracownikami Instytutu sprecyzowano wymagania:
Dodatkowe wymaganie polegało na stworzeniu systemu, który będzie w pełni niezależny od infrastruktury sieciowej Instytutu. Każde odstępstwo od założonych norm pracy urządzeń powinno powodować zaalarmowanie wskazanych użytkowników. Alarmowanie powinno polegać na wysyłaniu powiadomień SMS. Dodatkowo powinny być rejestrowane wszystkie logi zdarzeń alarmowych z przebiegiem powiadomień i potwierdzeń.

Rozwiązanie

Projekt systemu został opracowany w ścisłej współpracy z Klientem. Rozpiętość potrzeb wymagała doprecyzowania wielu szczegółów. System iTelemetria w swoim założeniu stworzono jako uniwersalny co pozwoliło zrealizować projekt w oparciu o standardowe moduły sprzętowe i programowe opracowane przez Telium. Cały obszar monitorowanych urządzeń i procesów podzielono na „wyspy pomiarowe”. Wyspy takie to specjalizowane terminale GSM (stacje bazowe) z przyłączonymi czujnikami. Jeżeli „wyspa” wymagała użycia większej liczby czujników rozlokowanych w różnych częściach budynku dołożono moduły radiowe LoRa przekazujące pomiary do terminali GSM.
0

System objął pomiarami ponad 200 punktów

0

Użyto 32 terminali GSM rozmieszczonych na siedmiu piętrach Instytutu.

Aplikacja internetowa

Drugim elementem systemu była aplikacja internetowa służąca do integracji wszystkich urządzeń sprzętowych. Pozwalała ona zdalnie konfigurować wartości graniczne do alarmowania, wprowadzać numery telefonów do alarmowania, dopisywać i usuwać użytkowników systemu. Aplikacja prowadzi też pełen rejestr pomiarów i zdarzeń alarmowych. Dostęp do tych danych jest zdalny, możliwy przez dowolną przeglądarkę Internetową na dowolnym urządzeniu mobilnym. Ma ona wiele dodatkowych funkcji do administrowania systemem. Aplikacja jest utrzymywana w chmurze przez dostawcę systemu co zwalnia zarówno z potrzeby jej administrowania jak posiadania wyspecjalizowanych pracowników do jej obsługi. Również wszystkie zasoby sprzętowe są utrzymywane przez dostawcę rozwiązania, firmę Telium. Wprawdzie sprzęt oparto na wysokiej jakości rozwiązaniach jednak jest on cały czas zdalnie obserwowany przez administratorów systemu i w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów rozwiązywane są one przez dostawcę rozwiązania.

Wszystkie wymagania użytkowników zostały spełnione. Teraz każde odstępstwo od norm w pracy urządzeń Instytutu było natychmiast przekazywane do użytkowników co pozwoliło zdecydowanie podnieść jakość prowadzonych prac badawczych i ustrzegło od wcześniej niekontrolowanych zdarzeń.
Przykładem jest kilkakrotne uratowanie materiału badawczego dzięki informacji o obniżeniu temperatury podczas awarii zamrażarki, w dniu wolnym od pracy. W takich przypadkach powiadomiony, dyżurujący pracownik przenosił materiał do zapasowej zamrażarki w jaką był wyposażony Instytut.

W przeciągu 3 lat użytkowania systemu zarejestrowano ponad tysiąc zdarzeń alarmowych, zarejestrowano i przechowano 210 240 000 pomiarów. W tym okresie rozbudowano dwukrotnie system gdyż korzyści z jego wprowadzenia zachęciły użytkowników do podłączania kolejnych urządzeń do monitorowania. 

Przykładowe komunikaty alarmowe z systemu iTelemetria:

Zalety rozwiązania:

Kontakt

TELIUM s.c.

+48 501 567 766
+48 501 567 654

office@itelium.eu