NASZE ROZWIĄZANIA

System monitorowania iTelemetria zapewnia stałą kontrolę stanu obiektu i natychmiastową informację o awariach. Rozwiązanie „działa w Chmurze”, nie korzysta z sieci IT użytkownika. System obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową.

Terminal GSM rejestruje wskazania rozmieszczonych na obiekcie czujników temperatury czy innych istotnych dla procesu parametrów. Rozpoznaje stany awaryjne i wysyła SMSy alarmowe. Wyniki pomiarów wysyła na portal iTelemetria.

Dostęp do informacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki lub telefonu komórkowego. Wyniki pomiarów i informacje o alarmach są archiwizowane do 5 lat. 

SYSTEM MONITORUJE:

Warunki środowiskowe:

Temperatura i wilgotność pomieszczenia, zapylenie, stan zasilania i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki.

Stan urządzeń i procesu:

Temperatura w zamrażarkach czy inkubatorach, natężenie światła, ciśnienie. Monitoruje informacje z istniejących czujników alarmowych.

PODSTAWOWE CECHY:

Inteligentne alarmowanie

System alarmuje nie tylko w przypadku przekroczenia ustalonych progów ale także w przypadku zbyt szybkiego wzrostu np. temperatury. Zgłasza problem zanim sygnał osiągnie wartość krytyczną.

Dokumentacja alarmów

Wszystkie alarmy są rejestrowane. O każdym alarmie wiadomo: kiedy nastąpił, kto go przyjął, jaki był czas reakcji i naprawy. Przechowuje także komentarze jakie mogą wpisywać osoby obsługujące awarie.

Archiwizacja danych

System przez 5 lat przechowuje zebrane wyniki pomiarów i dokumentację alarmów. Pomiary można oglądać w postaci wykresów dla wybranej grupy sygnałów z funkcją zoom.

Skuteczne powiadamianie

Alarm może być wysyłany do grupy osób, jeżeli żadna z nich nie odpowie SMSem, następuje powiadomienie powtórne. Jeżeli wyczerpany zostanie limit powiadomień następuje powiadomienie eskalacyjne. Terminal informuje, kto z powiadamianych przysłał potwierdzenie. Po powrocie sygnału do normy wysyła do wszystkich odpowiedni komunikat.

Mobilny dostęp do informacji

Aktualne wskazania czujników pomiarowych można odczytać telefonem komórkowym. Dane aktualne i archiwalne można przeglądać za pośrednictwem przeglądarki.

WDRAŻANIE SYSTEMU ITELEMETRIA:

Analiza potrzeb i wybór rozwiązania

Na podstawie zebranych od użytkownika informacji powstaje projekt: jakie czujniki pomiarowe należy zastosować, jak je rozmieścić oraz jak definiować alarmy, następnie tworzona jest oferta. Dla optymalizacji kosztów rozważana jest możliwość wykorzystania jednego Terminala do obsługi sąsiednich stanowisk badawczych.

Usługa Operatorska

System administrowany jest przez operatora. W ramach usługi operatorskiej dostawca udziela licencji na korzystanie z aplikacji, udostępnia i administruje serwer internetowy, nadzoruje i zabezpiecza działanie systemu, a także zapewnia wsparcie i doradztwo. Na czas trwania usługi przedłużana jest gwarancja na sprzęt i działanie systemu.

Uruchamianie systemu

Terminal dostarczany jest w stanie aktywnym, po podłączeniu czujników pomiarowych natychmiast rozpoczyna pomiary a wyniki pojawiają się w witrynie portalu iTelemetria. Wraz z Terminalem dostarczane są login i hasło do witryny. Po instalacji odbywa się szkolenie z korzystania z witryny zwłaszcza w zakresie konfiguracji alarmowania i powiadamiania.

Jak zamawiać

Ośrodki rozważające wdrożenie systemu monitorowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Nasz przedstawiciel spotka się z państwem aby rozpoznać potrzeby i zaproponować optymalne rozwiązanie. System jest rozwiązaniem autorskim i możliwe jest dostosowywanie go do szczególnych potrzeb użytkownika.

Kontakt

TELIUM s.c.

+48 501 567 766
+48 501 567 654

office@itelium.eu